Enota Palček, Jezersko

Naslov enote: Zg. Jezersko 62, 4206 Jezersko
Telefon: 04/25 41 033

Oddelki in starost vključenih otrok:

  • 2 oddelka
    • prvo starostno obdobje: otroci od enega do treh let in
    • drugo starostno obdobje: otroci od treh let do vstopa v šolo.

V enoti Palček izvajamo dnevni in vzgojni program od 6.00 do 16.00 ure.

Vrtec leži v čudoviti Jezerski dolini med visokimi, strmimi gorami. Neokrnjena narava nam nudi neizčrpen vir njenega raziskovanja,  in spoznavanja kulturno zgodovinske dediščine kraja in njegove okolice. Veliko in varno igrišče zadovolji vse otrokove potrebe po gibanju, raziskovanju in druženju z velikimi in malimi.

Najdete nas v prostorih Podružnične šole Jezersko, kjer imamo veliko igralnico, ki nam omogoča vrsto različnih dejavnosti, v katerih se učimo, razvijamo in zavestno spodbujamo vse oblike otrokovega izražanja in razvijamo različne danosti njegovega ustvarjanja.

Sodelujemo in družimo se tudi s šolarji in drugimi zaposlenimi v podružnični šoli ter tako gradimo skupnost in medsebojno povezanost. Na različne načine se vključujemo tudi v dogajanje kraja in spoznavamo različne ljudmi. Na ta način se otroci vrtca seznanjajo s krajem, njegovo kulturo in okolico.

Dostopnost