STALNI IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Starši in vrtec se strinjamo, da lahko starši kadarkoli prekinete pogodbo z vrtcem in otroka izpišete iz vrtca na podlagi »Stalne izpisnice«, ki jo izpolnite vsaj 14 dni pred želenim izpisom.

Starši šoloobveznih otrok morate otroka izpisati iz vrtca najkasneje z 31.8.!

Izpisnico (spodaj) vrnite vzgojiteljici ali svetovalni delavki, lahko tudi na elektronski naslov bojana.kvartuh@os-preddvor.si najkasneje do 1.7.2022.

 Na podlagi izpisnice se izda staršem sklep o izpisu otroka iz vrtca, ki ga v osmih  dneh posredujete Centru za socialno delo. Obrazec za sporočanje sprememb lahko dobite na Centru za socialno delo ali na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Obrazec za stalno izpisnico dobite tudi v upravi vrtca ali tukaj:

Dostopnost