Spoštovani!

Starši, ki želite svojega že vključenega otroka prerazporediti z novim šolskim letom oz. s 1. 9. 2021 v drugo enoto vrtca na območju občin Preddvor in Jezersko lahko oddate VLOGO ZA PRERAZPOREDITEV ŽE VKLJUČENEGA OTROKA V VRTEC MED ENOTAMI VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2021 / 2022 od 23. 2. 2021 do vključno 2. 3. 2021.
Vlogo lahko oddate vzgojiteljici vašega otroka, pošljete na elektronski naslov karmen.pogacnik@os-preddvor.si ali pošljete po navadni pošti na naslov: Vrtec Storžek, Šolska ulica 7, 4205 Preddvor (s pripisom prerazporeditev).

Pri izbiri enote vrtca upoštevajte poslovni čas enote in starost otroka.
Enota Palček: otroci od 11 mesecev do vstopa v šolo
Enota Čriček: otroci od 2 let do vstopa v šolo
Enota Storžek: otroci od 11 mesecev do vstopa v šolo

O rešitvi vaše vloge boste pisno obveščeni.

Lep pozdrav,
Karmen Pogačnik, svetovalna delavka

Dostopnost